Geogebra primeri - fizika

Kinematika - Poševni met

Dvomenzionalno enakomerno pospešeno gibanje - poševni met. Razlaga vektorske enačbe za hitrost. Za spreminjanje parametrov in vključitev animacije uporabite drsnike s piko.
Creative Commons License Avtor: Marko Pinterić, 2014. Sestavljeno z GeoGebra. Pri kopiranju ali spreminjanju tega dela, navedite povratni link in avtorstvo. To delo je zaščiteno s Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author: Marko Pinteric, 2014. Created with GeoGebra. When copying or modifying this work, include a back-link and the autorship. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Avtor: Marko Pinterić: []