Geogebra primeri - fizika

Statika in dinamika - Statična sila trenja

Statična sila trenja. Za spreminjanje parametrov uporabite drsnike s piko. Legenda: Fg - sila gravitacije, Fn - sila podlage, Ft - statična sila trenja, F - zunanja sila in Fr - rezultanta. V primeru, da je Fr > 0, so izpolnjeni pogoji za premik telesa (in spremembo statične v dinamično silo trenja).
Creative Commons License Avtor: Marko Pinterić, 2014. Sestavljeno z GeoGebra. Pri kopiranju ali spreminjanju tega dela, navedite povratni link in avtorstvo. To delo je zaščiteno s Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author: Marko Pinteric, 2014. Created with GeoGebra. When copying or modifying this work, include a back-link and the autorship. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Avtor: Marko Pinterić: []